MNS ISO 789-10 : 1999

Хөдөө аж ахуйн трактор- Сорилтын журам 10-р бүлэг Трактор ( тоноглолын ) гидравлик хүч

Хамрах хүрээ

ISO 789 стандартын энэ хэсэг нь ISO 10448 стандартад тодорхойлсон гадаад шингэн шахуургат тоноглолын шингэний шахуургын даралтыг тодорхойлох сорилтын журмыг тодорхойлно.

Баталсан огноо: 1999-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-10-01
Ангилал: | 65.060.10 Хөдөө аж ахуйн трактор ба чиргүүлт тээврийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт