MNS ISO 789-8 : 2000

Хөдөө аж ахуйн трактор-Сорилтын журам. 8-р хэсэг: Хөдөлгүүрийн агаар цэвэрлэгч

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хамгийн багадаа 2 тэнхлэгтэй дугуй ба гижит хөдөө аж ахуйн тракторт хамаарна.

Баталсан огноо: 2000-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-01-01
Ангилал: | 65.060.10 Хөдөө аж ахуйн трактор ба чиргүүлт тээврийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт