MNS 4075 : 1988

Сөдийн шахмал эм 0.5 г

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт сөдийн шахмал эм 0.5 г-ыг үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, савлах, шогшиголох , хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1988-08-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1988-10-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт