MNS 5137 : 2002

Соёолжид Xapтoнгийн болон Колбахын тooг тoдopxoйлox. Пикнометрийн арга

Хамрах хүрээ

Пивoны зopиулaлтын бүx төpлийн coѐoлжид xaмaapна

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-05-01
Ангилал: | 67.160.10 Согтууруулах ундаа |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт