MNS ISO 6611 : 1999

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн Хөрөнгө, хөгцийн тоог тогтоох 250С-д колони тоолох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь дараах сүү, сүүн бүтээгдэхүүн дэх амьдрах чадвартай нийт хөрөнгө (дрожжи), хөгцийн тоог, 250С-д колони тоолох аргаар тогтооход хамаарна. Үүнд: - сүү, шингэн сүүн бүтээгдэхүүн, - хатаасан сүү, хатаасан чихэрлэг шар сүү, тослог хатаасан сүү, лактоз, - бяслаг, - хүчиллэг казеин, сүүний казеин -,казеинат, хүчиллэг нунтаг шар сүү, -,цөцгийн тос - хөлдөөсөн сүүн бүтээгдэхүүн (хүнсний мөс орно) - сүүгээр хийсэн амттан орно.

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-01
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи | 67.100.01 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт