MNS 5134 : 2002

Хүнсний бүтээгдэхүүн . Мөөгөнцрийн өсгөврийн хоруу чанарыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хүн ба амьтанд өвчин үүсгэдэг, хор ялгаруулж, хүчил нийлэгжүүлдэг, мөөгөнцрүүдийн хоруу чанарыг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-05-01
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт