MNS 5133 : 2002

Борцтой шөлний бэлдэц

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь борцтой шөлний бэлдэц үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-05-01
Ангилал: | 67.120 Мах, махан бүтээгдэхүүн ба амьтны гаралтай бусад бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт