MNS 5132 : 2002

Хүнсний бүтээгдэхүүн . Мөөгөнцрийг таньж, тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хор ялгаруулагч мөөгөнцрийн төрөл зүйлийг хүнсний бүтээгдэхүүнээс ялган таньж тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-05-01
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт