MNS 5131 : 2002

Монгол цай

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт монгол цай үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-05-01
Ангилал: | 67.140 Цай. Кофе. Какао |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт