MNS 5130 : 2002

Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн. Фосфор органик пестицид тодорхойлох-нимгэн үеийн храматографийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь нимгэн үет хроматографийн аргаар бүх төрлийн тамхинд фосфорорганик нэгдэл тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-06-01
Ангилал: | 65.160 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, холбогдох тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт