MNS 5129 : 2002

Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, Хлорорганик пестицид тодорхойлох – Нимгэн үет хроматографийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар бүх төрлийн тамхи тамхин бүтээгдэхүүнд хлорорганик нэгдэл тодорхойлох нимгэн үет хроматографын аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-06-01
Ангилал: | 65.160 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, холбогдох тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт