MNS 5128 : 2002

Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн. Никотин ба бохийн хэмжээг тодорхойлох- Жингийн арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар бүх төрлийн янжуур тамхинд агуулагдах никотин ба бохийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-06-01
Ангилал: | 65.160 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, холбогдох тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт