MNS 4050 : 1988

Бадааны шингэн ханд Жидкий экстракт бадана

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт бадааны шингэн ханд үйлдвэрлэх , шалгаж хүлээн авах, савлах, шогшголох , хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1988-07-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1988-09-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт