MNS 5127 : 2002

Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн. Чийгийн агууламжийг тодорхойлох - Жингийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар бүх төрлийн тамхин бүтээгдэхүүн дэх чийгний агууламжийг тодорхойлох жингийн аргыг хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-06-01
Ангилал: | 65.160 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн, холбогдох тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт