MNS 4036 : 1988

Үхэр, хонь, ямааны хуурай цөс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь тоосруулан хатаах төхөөрөмжөөр үйлдвэрлэсэн үхэр, хонь, ямааны хуурай цөсийг шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1988-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1989-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт