MNS 4035 : 1988

Үхэр, хонь, ямааны шингэн цөс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь мах комбинатуудад болон өвлийн улиралд төвлөрсөн хэрэгцээнд нядлах, мал эмнэлгийн хяналтаар тэнцсэн үхэр, хонь, ямааны шингэн цас бэлтгэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1988-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1989-01-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт