MNS ISO 707 : 2000

Сүү сүүн бүтээгдэхүүн – Дээж авах заавар

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хувийн фермийн амьтдын сүүнээс дээж авахаас бусад өөр төрлийн сүүн бүтээгдэхүүний микробиологи, хими, физик болон мэдрэхүйн эрхтний шинжилгээ ба найдвартай төлөвлөгөөт төлбөртэй үед дээж авах ерөнхий зааврыг үзүүлнэ. / 1 / Мөн их хэмжээний бүтээгдэхүүнээс авах дээжний хэсгийн тоог сонгоход болон лабораторийн дараагийн үйл ажиллагаанд хэрэглэхгүй. ТАЙЛБАР: Хяналт ба бүтээгдэхүүний шинж чанараар нь дээж авах хэсгийн тоог ISO 5538:1987-ийн дагуу тодорхойлж болно. Тогтмол биш хяналтын дээжийг ISO 8197: 1988 –ын дагуу авна.

Баталсан огноо: 2000-08-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-09-01
Ангилал: | 67.100.01 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт