MNS ISO 684 : 1999

Савангийн шинжилгээний арга: Чөлөөт шүлтийн агуулгыг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь ахуйн хэрэглээний савангийн чөлөөт шүлтийн агуулга тодорхойлоход хамаарна. Хэрэв савангийн найрлаганд хүхрийн хүчлээр үйлчлэхэд задрах нэгдлүүд агуулсан байвал энэ аргыг хэрэглэхгүй. Мөн өнгөтэй саван дахь чөлөөт шүлтийн агуулгыг тодорхойлоход энэ аргыг хэрэглэхгүй.

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-01
Ангилал: | 71.100.40 Гадаргуугийн идэвхт бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт