MNS 5853-4 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи – Шүлсний булчирхайн хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Монгол улсын Эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд мэс заслын болон бусад тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2008-04-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2008-10-27
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт