MNS ISO 673 : 1999

Саван. Этилийн спиртэд үл уусах бодисын агуулга тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь нийлмэл найрлагатайгаас бусад ахуйн хэрэглээний савангийн этилийн спиртэнд үл уусах бодисын агуулгыг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-01
Ангилал: | 71.100.40 Гадаргуугийн идэвхт бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт