MNS ISO 672 : 1999

Саван: Чийг ба дэгдэмхий бодисын агуулга тодорхойлох. Хатаах арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь нийлмэл найрлагатайгаас бусад ахуйн хэрэглээний савангийн чийг ба дэгдэмхий бодисын агуулгыг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1991-12-01
Ангилал: | 71.100.40 Гадаргуугийн идэвхт бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт