MNS ISO 660 : 2003

Амьтан, ургамлын гаралтай өөх ба тос - Хүчлийн тоо, хүчиллэгийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь амьтан, ургамлын гаралтай өөх, тос (“өөх тос” гэх)-ны хүчиллэг тодорхойлох гурван арга / титриметрийн хоѐр, потенциометрийн нэг арга /-ыг заана. Хүчиллэгийг ихэвчлэн хүчлийн тоогоор буюу хүчиллэгээр тооцож илэрхийлдэг. 4 дүгээр зүйлд заасан аргыг стандарт арга гэнэ. 5 дугаар зүйлд заасан аргыг тод биш өнгө үүсгэдэг өөх, тосонд хэрэглэнэ. Эдгээр аргууд нь лааны тос /лав/-д хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2003-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-05-15
Ангилал: | 67.200.10 Амьтан, ургамлын гаралтай өөх, тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт