MNS 3993 : 1987

Таван салааны бэлдмэл

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт таван салааны бэлдмэл үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1987-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1987-11-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт