MNS 5168 : 2021

Иоджуулсан давсны иодын агууламжийг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү шинжилгээний аргын стандарт нь иодоор баяжуулсан хүнсний давсны иодын агууламжийг эзлэхүүний /титрийн/ аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-01-04
Ангилал: | 67.020 Хүнсний үйлдвэрийн боловсруулалт | 67.050 Хүнсний бүтээгдэхүүний сорилт, шинжилгээний нийтлэг арга |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт