MNS ISO 609 : 2003

Хатуу эрдэс түлш. Нүүрстөрөгч ба устөрөгч тодорхойлох. Өндөр температурт шатаах арга

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандартаар чулуун нүүрс, хүрэн нүүрс, лигнит ба кокс дахь нийт нүүрстөрөгч ба нийт устөрөгчийн агуулгыг өндөр температурт шатаах аргаар тодорхойлох аргачлалыг тогтооно. Үр дүнд силикатын бүрэлдэхүүн дэх ус ба чийгэн дэх холбогдсон устөрөгч ба карбонат дахь нүүрстөрөгч багтана. Чийгийн тодорхойлолтыг нэг ижил цагт явуулах ба тохирох залруулгыг шатаалтаар тодорхойлсон устөрөгчийн утгад хэрэглэнэ. Нүүрстөрөгчийн хоёрч оксидын тодорхойлолтыг бас явуулж болох ба нийт нүүрстөрөгчийн утгыг эрдсийн карбонатад зориулж засварлана.

Баталсан огноо: 2003-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-05-01
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт