MNS ISO 589 : 2003

Чулуун нүүрс. Нийт чийгийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандарт нь чулуун нүүрсний нийт чийгийн агууламжийг тодорхойлох 3 аргыг тогтооно. Хоёр арга нь бүх төрлийн нүүрсэнд хэрэглэнэ. Харин гурав дахь аргыг зөвхөн исэлддэггүй нүүрсэнд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2003-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-05-01
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт