MNS ISO 587 : 2016

Хатуу эрдэс түлш – Эшкагийн холимог ашиглан хлор тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү Олон улсын стандарт нь чулуун нүүрс, хүрэн нүүрс, болон лигнит, коксонд хлорын агуулгыг Эшкагийн холимог ашиглан тодорхойлох арга болно.

Баталсан огноо: 2016-05-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2016-06-13
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт