MNS ISO 5667-1 : 2002

Усны чанар. Дээж авах 1-р хэсэг: Дээж авах хөтөлбөр боловсруулах заавар

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандартыг усны чанарт хяналт тавих, чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлох бохирдлын эх үүсвэр, (түүний дотор ёроолын хагшаас болон лаг ) –ийг тодруулах зорилготой дээж авах хөтөлбөр боловсруулах ерөнхий зарчмуудыг тодорхойлж өгнө.

Баталсан огноо: 2002-05-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-06-01
Ангилал: | 13.060.45 Усны шинжилгээний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт