MNS 5838 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи. Зүрхний ишеми өвчний оношилгоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн хуулийн хүрээнд дотрын болон зүрх судасны чиглэлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй өрхийн, дотрын болон зүрх судасны эмч нар үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2008-02-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2008-04-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт