MNS 5837 : 2011

Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн хуулийн хүрээнд дотор, зүрх судасны чиглэлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй өрх, дотор, зүрхний эмч нар үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2011-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-07-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт