MNS 5836 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи. Хүүхдэд зонхилон тохиолдох өвчний оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд Хүүхдийн анагаахын чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2008-02-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2008-01-05
Ангилал: | 11.120 Эм зүй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт