MNS ISO 5553 : 2004

Мах, махан бүтээгдэхүүн – Полифосфатыг илрүүлэх арга /нимгэн үеийн хроматограф/

Хамрах хүрээ

Полифосфатууд нь мах, махан бүтээгдэхүүнийг өндөр температурт боловсруулах явцад ферментүүдийн нөлөөгөөр гидролизод ордог тул олон улсын энэхүү стандартыг зөвхөн мах, махан бүтээгдэхүүнд нэмсэн полифосфатын хэмжээг тодорхойлоход ашиглана.

Баталсан огноо: 2004-10-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-11-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт