MNS EN 13230-2 : 2020

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэр 2-р хэсэг: Урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай төмөрбетон дэр. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь төмөр замын гол болон өртөөний замын урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай төмөрбетон дэр үйлдвэрлэх, түүхий эд материал, техникийн нэмэлт шаардлага болон турших аргад хамаарна.

Баталсан огноо: 2020-10-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-10-08
Ангилал: | 91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн | 45.080 Зам төмөр ба төмөр замын бүрэлдэхүүн хэсэг |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт