MNS ISO 361 : 2006

Иончлогч цацрагийн үндсэн тэмдэг

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандартаар иончлогч цацраг оршиж байгааг анхааруулах буюу иончлогч цацрагийг гаргаж байгаа багаж, материал түүнчлэн материалын хослолыг ялгах тэмдэгийг тодорхойлно. Энэ стандартаар иончлогч цацрагт гамма ба рентген цацраг, альфа ба бета бөөмс, өндөр хурдтай электрон, нейтрон, протон болон бусад цөмийн бөөмсийг багтаадаг боловч, дууны буюу радио долгион, үзэгдэх, хэт улаан буюу хэт ягаан туяаг багтаагаагүй. Энэ олон улсын стандартаар тэмдэгийг ашиглаж буй цацрагийн түвшинг тодорхойлохгүй.

Баталсан огноо: 2006-06-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-08-01
Ангилал: | 13.280 Цацрагаас хамгаалах |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт