MNS ISO 351 : 2001

Хатуу эрдэс түлш. Хүхрийн ерөнхий хэмжээг тодорхойлох. Өндөр температурт шатаах арга

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандарт нь кокс, лигнит, хүрэн нүүрс ба чулуун нүүрсийг өндөр температурт шатааж:, хүхрийн ерөнхий хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2001-10-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-12-01
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт