MNS ISO 4833 : 1995

Микробиологи. 30°С –т бичил биетний колони тоолох ерөнхий арга

Хамрах хүрээ

Уг стандартын зорилго нь 30°С-т агаартай нөхцөлд ургуулсан бактери, хөрөнгөнцөр, хөгц мөөгний тоог тодорхойлоход оршино.

Баталсан огноо: 1995-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1995-11-01
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт