MNS ISO 310 : 1999

Манганы хүдэр ба баяжмал. Шинжилгээний дээжний чийгийн агуулгыг тодорхойлох жингийн арга

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандартаар манганы хүдэр ба баяжмалын чийгийн агуулгыг тодорхойлох жингийн аргыг тогтооно. Энэ аргыг 0,1% (m/m) болон 10% (m/m)-ын чийгийн агуулгатай бүтээгдэхүүнд хэрэглэнэ. Шинжилгээний сорьцын чийгийн агуулгыг тодорхойлохдоо адил төстэй сорьцын бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн агуулгыг тодорхойлох үйл явцтай нэгэн зэрэг тодорхойлно. Учир нь бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн агуулгыг үнэмлэхүй хуурай хүдэрт байхаар тооцоолно. Олон улсын энэ стандартыг ISO 4297-той нийцүүлэн уншина.

Баталсан огноо: 1999-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-09-30
Ангилал: | 73.060.20 Манганы хүдэр |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт