MNS ISO/TR 212 : 2006

Эфирийн тос. Дээж авах

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартад эфирийн тосыг мэдрэхүйн эрхтний болон физик–химийн үзүүлэлтээр үнэлэн, дээж авах үйл ажиллагаа хамаарна.

Баталсан огноо: 2006-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-01-15
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт