GOST 30744, Полифракцийн элс ашиглан турших арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл…

GOST 25094, Цементийн үйлдвэрлэлд хэрэглэх идэвхит эрдэс нэмэлт материал. Идэвхийг тодорхойлох арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл…

GOST 5382, Цемент, цементийн үйлдвэрлэлд хэрэглэх материал. Химийн шинжилгээний арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл…

Байгалийн эрдэст ус. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-18, ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдөр /17.30…

MNS OIML D 31: 20ХХ, Программ хангамжтай хэмжих хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага станлартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&…

MNS 5160 : 2020, Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага” стандартад COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан нэмэлт оруулахаар санал авч байна

 COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан энэхүү стандартад  нэмэлт оруулахаар санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр сарын 20 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хо…

"Оптик ба оптикийн багаж. Геодезийн ба зураглалын багажын шалгалтын аргачлал. 2-р хэсэг: Нивелир" ISO 17123-2:2001 стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&…

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ Гоёлын болон биеийн шивээсний үйлчилгээ Ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж,  үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр с…

MNS 6419 : 2021, Хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 …

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Гоёлын гоо заслын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага сандартын төсөлдсанал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 …