MNS SN/T 4763:2023, "Нүүрсэн дэх мөнгөн усны агууламжыг тодорхойлох хатуу биет дээжинд мөнгөн усны шууд хэмжилт хийх арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-20/-оос санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдө…

MNS SN/T 2697:2023, "Экспортын нүүрсэнд агуулагдах хүхэр, фосфор, хүнцэл болон хлорыг тодорхойлох рентген флюресценцийн спектрометрийн X-ray арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж батлах тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-20/-оос санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдө…

MNS GB/T 4633:2023, "Нүүрсэн дэх фторын агуулга тодорхойлох арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-20/-оос санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдө…

MNS GB/T 213:2023, "Нүүрсний илчлэгийн утгыг тодорхойлох аргачлал" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж батлах тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-20/-оос санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдө…

MNS GB/T 214:2023, "Нүүрсний нийт хүхэрийн агуулгыг тодорхойлох арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-20/-оос санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдө…

MNS ASTM C1074:2023, "Төлөвшлийн аргаар бетоны бат бэхийг үнэлэх стандарт арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-оос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&nb…

MNS GOST 20403:2023, "Олон улсын нэгжээр резинэн бүтээгдэхүүний хатуулгыг тодорхойлох арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хими, химийн шинжилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-19/-оос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн …

MNS GOST 7338:2023, "Түүхий резин болон резинэн бүтээгдэхүүн хавтан - техникийн шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хими, химийн шинжилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-19/-оос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн …

MNS ISO 9374-5:2023, "Кран - Захиалах, нийлүүлэх үед мэдээлэл өгөх. 5-р хэсэг: Гүүрэн төрлийн болон вандан кран" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Механик үйлдвэрлэлийн техник хэрэгслийн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-10/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ …

MNS ISO 9374-4:2023, "Кран – Захиалах, нийлүүлэх үед мэдээлэл өгөх 4- р хэсэг: Сумт кран" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Механик үйлдвэрлэлийн техник хэрэгслийн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-10/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ …