MNS 6249:20XX, Төмрийн хүдэр, баяжмал болон төмрийн бүтээгдэхүүн. Марк ба техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 20)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзн…

MNS 0145:20XX, Хайлуур жонш. Марк ба техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 20)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзн…

MNS 4232:2023, "Өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон шон. Техникийн шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Барилгын стандартчиллын хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл. …

MNS 0274:2023, "Бууцай. Гэмтсэн үрийг тодорхойлох арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг дахин хянан шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо (ТХ-18/ДХ-01)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл Стандартын төслийг хавсралт файлаас …

MNS 0273:2023, "Үнэрт, амтлагч, навчит ногоо. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг дахин хянан шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо (ТХ-18/ДХ-01)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл Стандартын төслийг хавсралт файлаас …

MNS 0254-9:2023, "Хүнсний буудай. Гэмтсэн үрийг тодорхойлох арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг дахин хянан шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын (ТХ-08/ДХ-04)-ноос  санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ…

MNS 0254-4:2023, "Үр тариа. Өнгө, үнэр, амт тодорхойлох арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг дахин хянан шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын (ТХ-08/ДХ-04)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. …

MNS ISO/IEC 14065:2023, "Байгаль орчны мэдээллийн магадалгаа, нотолгооны байгууллагад тавих ерөнхий зарчим ба шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-07/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо ба…

MNS ....:2023, "Мал, амьтанд зориулсан байгалийн гаралтай гумо-фульвик нэмэлт тэжээл. Техникийн шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хөдөө аж ахуйн  стандартчиллын техникийн хороо (ТХ-17)-оос санал авч байна. Төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Холбоо барих…

MNS ....:2023, "Мал, амьтанд зориулсан байгалийн гаралтай гумо-фульвик нэмэлт тэжээл. Техникийн шаардлага

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хөдөө аж ахуйн  стандартчиллын техникийн хороо (ТХ-17)-оос санал авч байна. Төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Холбоо барих…