Монгол улсын стандартын жагсаалт-2021 //Монгол Хэлээр/

Монгол улсын стандартын жагсаалтыг хавсралтаас үзнэ үү.

Энэхүү жагсаалт нь 2021 оны 06 дугаар сарын 17-ны байдлаар Монгол Улсын стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй

хүчин төгөлдөр хэрэгжүүлж буй 6625 стандартын мэдээллийг олон улсын стандартын ангиллын дагуу бүлэглэн ангилсан мэдээллийг агуулсан болно.

 


Хавсралт файл ЭНД ДАРЖ татаж авна уу

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах