MNS ISO 22892:2020 Хөрсний чанар. Хийн хроматографи ба масс спектрометрын аргаар зорилтот нэгдлүүдийг тодорхойлох шинжилгээний арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хороо ТХ-07

Стандарт татаж авах

Санал хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.

Холбоо барих утас: 455284

Цахим шуудангийн хаяг: gbatzorig@masm.gov.mn/

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах