MNS 5012 : 2011 "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" стандартын 7.4 дэх заалтыг COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан түр хугацаагаар түдгэлзүүлэв.

MNS 5012 : 2011 "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" стандартын 7.4-т заасан  

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 12-оос дээш жил ашигласан тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно

гэсэн заалтыг 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл түр түдгэлзүүлэв.

Энэ нь дэлхий нийтэд тархаад буй COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан энэхүү өөрчлөлтийг оруулсан байна.

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах