MNS ISO 14785:2021, Жуулчны мэдээллийн төв - Жуулчинд мэдээлэл өгөх ба жуулчдыг хүлээн авах үйлчилгээ –Шалгуур үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-40/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу. Санал хүлээн эцсийн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны&…

MNS 6549 : 2021, Хонины ноосон дүүргэгчтэй бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Текстилийн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-16/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр /17.30…

Умайн булчингийн хоргүй хавдар (лейомиом)-ын тэжээгч судсыг бөглөх эмчилгээ стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 …

Арьс хатгах сорилын арга стандартын төсөлд санал авч байна..

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний  стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар&nbs…

MNS 5765 : 2021, Байгалийн голомтот халдварт өвчний оношлогоо, шинжилгээ, судалгаанд хэрэглэх биобэлдмэл, багаж хэрэгслэлийг ариутгах техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна..

Энэхүү стандартыг дахин хянаж, шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03&nbs…

MNS 5766 : 2021, Байгалийн голомтот халдварт өвчний халдвартай ба сэжигтэй материалыг халдваргүйтгэх техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж, шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03&nbs…

MNS 5768:2021, Биобэлдмэл. Сиверсийн шарилж, царвант шарилж, цагаан луулийн цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант харшил оношлох 3%-ын өвөрмөц аллерген уусмал стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 …

MNS 5769:2021, Биобэлдмэл. Хуурамч таван дохиурт бургас, лавар навчит улиас, хавтага навчит хусны цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант харшил оношлох 3%-ын өвөрмөц аллерген уусмал стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 …

MNS 5770:2021, Биобэлдмэл. Ахар сорт арвай, нугын биелэг, саман ерхөг, соргүй согооврын цэцгийн дохиурын тоосны харшил ялган оношлох 3%-ын өвөрмөц аллерген стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 …

MNS 5767-1 : 2021, Хүний эмийн түүхий эд. Сиверсийн шарилжийн цэцгийн дохиурын тоос стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 …