MNS ISO 2230 : 2021 Резин бүтээгдэхүүн-Хадгалах заавар-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо барих…

MNS ISO 18513:2022, Аялал жуулчлалын үйлчилгээ – Зочид буудал болон аялал жуулчлалын байр, сууцны бусад төрөл – Нэр томьѐо стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандарт болгон батлах тул Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-40/-ноос дахин санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Төсөлд өмнө ирүүлсэн саналыг танилцуулгын хамт нэгтгэн хавсаргасан. Санал хүлээн ав…

Стандартчиллын 2022-2023 оны төлөвлөгөөнд санал авч байна.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3.1 дэх заалт,   27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтын дагуу Стандартчиллын 2022-2023 оны төлөвлөгөөнд санал авч байна. Стандартчиллын төлөвлөгөөнд санал ирүүлэхдээ дараах баримт…

Жуулчны мэдээллийн төвийг олон улсын түвшинд хүргэх боломж бүрдлээ.

Монгол Улсын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, гадаад, дотоодын аялагчдыг шаардлагатай аяллын мэдээ, мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх зорилго бүхий “Жуулчны мэдээллийн төв”-үүдийг бий болгох, ялангуяа олон улсын түвшинд хүрэхүйц үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх ү…

Хүнсний ногооны стандартууд шинэчлэгдлээ.

Хүнсний аюулгүй байдал нь Үндэсний аюулгүй байдлын чухал хэсэг бөгөөд  төрөөс баталсан хүнсний салбарын бодлого, авч буй арга хэмжээ түүний хэрэгжилтийгхангахад, хүнсний сүлжээний бүх үе шат дахь хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагааны чанар аюулгүй байдлыг хангасан стандартууд зайлшгүй шаардлагатай …

"MNS ISO/PAS 45005:2020, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежмент– COVID-19 цар тахлын үед аюулгүй ажиллах ерөнхий зааварчилгаа" стандартаас үргэлжүүлэн хүргэж байна.

4.4.2 Гэрээсээ ажил хийх 4.4.2.1 Цар тахлын эрсдэлийг удирдах хамгийн үр дүнтэй аргуудын нэг тул байгууллага нь Ажилтныг  боломжтой бол гэрээсээ ажил хийх боломжоор хангах шаардлагатай. Байгууллага нь гэрээсээ ажилдаг ажилтны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын талаар ажлын байранд ирж ажиллаж байга…

"MNS ISO/PAS 45005:2020, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежмент– COVID-19 цар тахлын үед аюулгүй ажиллах ерөнхий зааварчилгаа" стандартаас үргэлжүүлэн хүргэж байна.

Ажлын байр 4.4.1 Биеэр очиж ажиллах ажлын байр 4.4.1.1 Байгууллага нь ажлын байр (ажил явагдаж буй бүх байр, сайт, бусад газрууд,түүнчлэн барилгын гадна талд) болон эдгээр ажлын байрны доторх байгууламжийн ашиглалтын аюулгүй, цэвэр байдлыг хангана. Үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг ханга…

MNS 5012 : 2011 "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" стандартын 7.4 дэх заалтыг COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан түр хугацаагаар түдгэлзүүлэв.

MNS 5012 : 2011 "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" стандартын 7.4-т заасан   Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд үйлдвэрлэснээс хойш 12-оос дээш жил ашигласан тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно гэсэн заалтыг 2021 оны 07…