MNS OIML D 31: 20ХХ, Программ хангамжтай хэмжих хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага станлартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&…

MNS 5160 : 2020, Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага” стандартад COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан нэмэлт оруулахаар санал авч байна

 COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан энэхүү стандартад  нэмэлт оруулахаар санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр сарын 20 хүртэл. Холбоо барих утас: 455284; 99181255 Цахим хуудас: batjargal@masm.gov.mn Стандартын дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хо…

"Оптик ба оптикийн багаж. Геодезийн ба зураглалын багажын шалгалтын аргачлал. 2-р хэсэг: Нивелир" ISO 17123-2:2001 стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&…

Хүнсний ногооны стандартууд шинэчлэгдлээ.

Хүнсний аюулгүй байдал нь Үндэсний аюулгүй байдлын чухал хэсэг бөгөөд  төрөөс баталсан хүнсний салбарын бодлого, авч буй арга хэмжээ түүний хэрэгжилтийгхангахад, хүнсний сүлжээний бүх үе шат дахь хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагааны чанар аюулгүй байдлыг хангасан стандартууд зайлшгүй шаардлагатай …

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ Гоёлын болон биеийн шивээсний үйлчилгээ Ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж,  үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр с…

MNS 6419 : 2021, Хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 …

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Гоёлын гоо заслын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага сандартын төсөлдсанал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 …

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Алжаал тайлах бариа заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж,  үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр с…

MNS 2218 : 20ХХ, Боловсруулах үйлдвэрт ашиглах төмс. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-18, ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын …

MNS 0258 : 20ХХ, Хүнсний төмс. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-18, ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын …