MNS ASTM D 5185, Ашигласан, шинэ тосолгооны тос болон суурь тосон дахь микроэлементийг Индукцийн холбоот плазмтай атом эмиссийн спектрометрээр тодорхойлох шинжилгээний арга

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022…

MNS GOST R 52954, Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Хийн турбинт хөдөлгүүрийн түлшний дулааны исэлдэлтийн тогтворжилт тодорхойлох

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 о…

MNS XXXX, Мэргэжлийн морин хуур. Техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Үндэсний хөгжмийн зэмсгийн үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-51/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 04 дүгээр сары…

MNS 6395, "Монгол бичгээр үйлдэх баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэдгээрийн бүрдлийн байрлалд тавих үндсэн шаардлага"

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул  Баримт бичгийн стандартчиллын техникийн хорооноос / ТХ-14 /-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсрал…

MNS EN 13167:2022 Барилгын дулаан тусгаарлах материал, Хөөсөн шил (CG) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-22/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Хо…

MNS GB/T 1499-2, "Төмөрбетон бүтээцийн ган. 2-р хэсэг: Халуунаар цувисан хавиргат туйван" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Төмөрлөгийн стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-22/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холб…

MNS GOST 34028, "Төмөрбетон бүтээцэд зориулсан цувимал ган туйван. Техникийн нөхцөл" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Төмөрлөгийн стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-22/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холб…

MNS GOST 5781, "Төмөрбетон бүтээцийг бэхжүүлэх зориулалттай ган туйван. Техникийн нөхцөл" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Төмөрлөгийн стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-22/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холб…

MNS GB/T 1499-1, "Төмөрбетон бүтээцийн ган. 1-р хэсэг: Халуунаар цувисан гөлгөр туйван" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Төмөрлөгийн стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-22/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холб…