Газар зүйн мэдээлэл. Барилга, байгууламжийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо /TC-36/-ноос санал авч байна.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн /17.30 цаг/ хүртэл.&…

Газар зүйн мэдээлэл. Байр зүйн зургийн орон зайн өгөгдлийн үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо /TC-36/-ноос санал авч байна.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн /17.30 цаг/ хүртэл.&…

MNS EN 13167:2021, Барилгын дулаан тусгаарлах материал, Хөөсөн шил (CG) бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл…

Барилгын түр шат. Ачааллын туршилт стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Х…

Барилгын түр шатны материалын болон ашиглалтын шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Х…

Барилгын түр шат. Ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 04-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Х…

Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдааны техникийн зохицуулалтын төсөлд санал авч байна. /MОН/

Энэхүү техникийн зохицуулалтыг  ХХААХҮЯ-наас боловсруулж байна. Төслийн /eng version/ хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү https://mofa.gov.mn/exp/ckfinder/userfiles/files/tosol2043.pdf Холбоо барих: ХААХҮЯ-ны ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР Tel.:…

Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдааны техникийн зохицуулалтын төсөлд санал авч байна. /EN/

Энэхүү техникийн зохицуулалтыг  ХХААХҮЯ-наас боловсруулж байна. Төслийн /eng version/ хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү Холбоо барих: ХААХҮЯ-ны ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР Tel.: +976 51 261908, +976 51 261962 Email address: onon.z@mofa.g…

MNS ISO 9017:2021, Металлын гагнуурын холболтын эвдэх сорил. Хугалах сорил стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Үл эвдэх сорилын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-45/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг…

MNS ISO 9606-2:2021, Гагнуурчны мэргэжлийн шалгалт. Хайлуулж гагнах. 2-р хэсэг: Хөнгөн цагаан, түүний хайлш стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Үл эвдэх сорилын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-45/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг…