MNS 5283:2022 Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгө, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаягийн тэмдэгт тавих ерөнхий шаардлага

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын стандартчиллын хороо ТХ 36-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&nbs…

MNS ISO 16603:2022, Цус болон биеийн шингэнээс хамгаалах хувцас — Хамгаалалтын хувцасны материалын цус болон биеийн шингэн нэвтрэлтийн эсэргүүцлийг тодорхойлох — Синтетик цусыг ашиглах арга

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 08 дугаар сарын 20-ны&n…

MNS ASTM F 2101:2022, Эмнэлгийн нүүрний маскийн материалын бактерийн шүүлтүүрийн үр нөлөөг (BEF) үнэлэх стандарт сорилтын арга. Стафилококкус ауреус–ийн биологийн аэрозол ашиглах

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 08 дугаар сарын 20-ны&n…

MNS .... : 2022, Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Соёлын төв, ордон. Орчин ба үйлчилгээ. Тавих ерөнхий шаардлага

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын хороо /ТХ-24/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.…

MNS 6457:2022, Нүүрс, нүүрсэн бүтээгдэхүүний ангилал

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хороо /СТХ 20/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ…

Төрийн албан хаагчийн нэрийн хуудсанд тавих ерөнхий шаардлага

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Баримт бичгийн стандартчиллын техникийн хороо/ ТХ-14/-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. …

MNS 5693:2022, Хушны самрын идээ. Техникийн шаардлага

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Хүнсний стандартчиллын дэд хороо ТХ 18-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&nbs…

MNS 5007:2007 Савласан ус. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар санал авч байна.

Энэ стандартад нэмэлт оруулах гэж байгаа тул Хүнсний стандартчиллын дэд хороо ТХ 18-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Х…

MNS 0687-3:2015, Хийжүүлсэн ундаа. Техникийн шаардлага стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар санал авч байна.

Энэ стандартад нэмэлт оруулах гэж байгаа тул Хүнсний стандартчиллын дэд хороо ТХ 18-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Х…