MNS …..-2021, "Байгаль орчин. Агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламжийг тодорхойлох Тетрахлормеркурат натрийн арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-07/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр /17.30 ца…

MNS …..-2021, "Байгаль орчин. Агаар дахь азотын давхар ислийн агууламжийг тодорхойлох Гриссийн арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-07/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр /17.30 ца…

MNS ХХХХ, Зэрлэг үр амуу /хар суль, сулхир/-ны болсон гурил. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдө…

MNS ХХХХ, Зэрлэг үр амуу “Хар суль”, “Сулхир”. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг боловруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдө…

MNS GB 5009.90:XXXX, Хүнсний бүтээгдэхүүнд төмрийн агуулга тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандартаар батлах тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-04/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны&…

MNS GB 5009.14:XXXX, Хүнсний бүтээгдэхүүнд цайрын агуулгыг тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулан боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-04/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-н…

MNS 0254-9:ХХХХ, Хүнсний буудай. Гэмтсэн үрийг тодорхойлох арга стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-04/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдө…

MNS 0254-4:ХХХХ, Үр тариа. Өнгө, үнэр, амт тодорхойлох арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-04/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны&nbs…

MNS 5021-4:XXXX, Хүнсний худалдааны зах, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулан батлах тул Худалдааны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-31/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  …

MNS 5021-3:XXXX, Агуулах дэлгүүр. Ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулан батлах тул Худалдааны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-31/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  …