Жимст цэцэрлэгийн талбайн хамгаалалтын ойн зурвас Техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Ургамал хамгаалал, газар тариалангийн стандартчиллын дэд хороо (ТХ 17/01)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу   Санал хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 06 дугаар сарын 30-ны&nbs…

Хүнсний бүтээгдэхүүнд тослог, уураг, чийглэг, үнслэг, нүүрс ус, илчлэг тодорхойлох шинжилгээний арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Хүнсний  стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-18/-ноос санал авч байна. Стандартын төсөлтэй хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу   Санал хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр /17.30 ц…

Иоджуулсан давсны иодын агууламжийг тодорхойлох арга стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Хүнсний  стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-18/-ноос санал авч байна. Стандартын төсөлтэй хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу   Санал хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны …

MNS 1752 : 2020 Элсэн чихэр. Сахароз тодорхойлох арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Хүнсний  стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-18/-ноос санал авч байна. Стандартын төсөлтэй хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу   Санал хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 06 дугаар сарын 26-ны …

MNS 3951 : 2020 Геодези, зураг зүй Ерөнхий нэр томьёо, тодорхойлолт стандартыг дахин хянаж шинэчлэхээр санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-36/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу   Санал хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр /17.30 цаг…

Зөгийн аж ахуйд Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-17/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу   Санал хүлээн авах хугацаа: 2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүрт…