MNS 6419 : 2021, Хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 …

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Гоёлын гоо заслын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага сандартын төсөлдсанал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 …

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Алжаал тайлах бариа заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж,  үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 04 дүгээр с…

MNS 2218 : 20ХХ, Боловсруулах үйлдвэрт ашиглах төмс. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-18, ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын …

MNS 0258 : 20ХХ, Хүнсний төмс. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-18, ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын …

MNS ISO 14785:2021, Жуулчны мэдээллийн төв - Жуулчинд мэдээлэл өгөх ба жуулчдыг хүлээн авах үйлчилгээ –Шалгуур үзүүлэлт стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-40/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч танилцана уу. Санал хүлээн эцсийн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны&…

MNS 6549 : 2021, Хонины ноосон дүүргэгчтэй бүтээгдэхүүн. Техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Текстилийн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-16/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр /17.30…

Умайн булчингийн хоргүй хавдар (лейомиом)-ын тэжээгч судсыг бөглөх эмчилгээ стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 …

Арьс хатгах сорилын арга стандартын төсөлд санал авч байна..

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний  стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03 дугаар&nbs…

MNS 5765 : 2021, Байгалийн голомтот халдварт өвчний оношлогоо, шинжилгээ, судалгаанд хэрэглэх биобэлдмэл, багаж хэрэгслэлийг ариутгах техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна..

Энэхүү стандартыг дахин хянаж, шинэчилэн боловсруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-06/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 03&nbs…